zondag 8 juni 2008

Debat over China. Mogelijk voor PVDA? (6)

Ergens halfweg augustus 2007 schreef ik de volgende mail naar Herwig Lerouge, hoofdredacteur van Marxistische Studies én nationaal kader van de PVDA:

Aan de hoofdredacteur van Marxistische Studies,
Herwig Lerouge

Beste,

Je mailde mij: “Bedankt voor je mail. we verzamelen voor het december nummer een aantal reacties.

OK. En wat en hoe wordt er nu gepland?

Er zijn blijkbaar heel wat reacties gekomen op de analyse van Peter Franssen, en blijkbaar van mensen die zelf zeggen te reageren vanuit een toepassen van het marxisme of vanuit een bezorgdheid voor het voorbestaan van het socialisme in China. Want andere vormen van reacties zouden jullie wellicht niet opnemen in Marxistische Studies.

Aan de andere kant is het nog GEEN toezegging, aan mij gedaan, om een bijdrage te schrijven in de kolommen van Marxistische Studies.
Jullie zullen er wellicht eerst nog een redactievergadering over moeten houden.
Maar dan moet er toch contact genomen worden met de auteurs van “een aantal reacties” die uitgekozen zullen worden om:
Ofwel gevraagd wordt of hun reactie in Marxistische Studies mogen komen
Ofwel gevraagd wordt een reactie-artikel te schrijven (waarbij jullie dan wellicht een aantal voorwaarden verbinden al is het alleen maar het aantal aanslagen, en een deadline…)

Ook zullen jullie wellicht plannen hoe het debat nu verder wordt gevoerd: via een diskussietribune onder coordinatie van MS, of via de publikatie van een NIEUWE en analyse van China, door een of een groep van auteurs (onder leiding van de redactie van MS?...)

Maar in ieder geval zal een marxistische analyse over het socialisme in China onder het beleid van de huidige leiding van de CCP, het probleem moeten “aanraken” van het al dan niet vermeend probleem van het revisionisme dat, toch door Ludo Martens zelf en IN de kolommen van Marxistische Studies, als de grootste bedreiding binnen de internationale communistische beweging wordt bestempeld.

En dit zal dan zijn gevolgen hebben voor een politiek debat IN de PVDA. Want het kan niet zijn dat het gevaar van het revisionisme dan NIET in de PVDA aan wezig is.
Over dit laatste, heb ik al jaren in de vorm van reacties op artikels in Solidair (ook artikels door jou geschreven) op jullie website(s) proberen te zetten. Mijn reacties werden, zonder argumentatie, zonder opgegeven reden (ook blijkbaar door jou) “gedumpt”. Ze haalden met andere woorden nooit de “nesting” op de website. Je kreeg zelf (omdat ik nu je email-adres ken) onlangs nog twee voorbeelden (waaronder een reactie op JOU artikel) doorgestuurd. Andere reacties, gedaan op hetzelfde moment en door anderen (maar wellicht niet zo kritisch) kwamen er wel op….

Met andere woorden, als jij als hoofdredacteur van Marxistische Studies, het serieus meent met een marxistisch debat over China en de lijn van de huidige leiding van de CCP, dan kan ik dus binnenkort (vooral als het nummer van MS in december al beschikbaar moet zijn voor de lezer!)het resultaat verwachten van de besluiten die de redactie van Marxistische Studies hierover hebben genomen.

Groeten, Nico

Met andere woorden: Zelfs als mijn reactie op het artikel van Peter Franssen NIET voor publicatie zou worden weerhouden, verwachtte ik toch op zijn minst een reactie ter zake van Herwig Lerouge. Wat er wél en wat er niét gebeurde is te volgen in volgend artikel.

Geen opmerkingen: